KART – Utmarksområder – Jaktfelter

Kartene under viser jaktfelter for elgjakt innen de enkelte utmarksområder. Jaktfeltgrensene er ikke alltid overlappende med eiendomsgrenser. Kartene kan derfor ikke brukes som eiendomskart. To kart viser alle utmarksområdene innen SEG, mens et kart viser alle jaktfeltene innen hele SEG.

 

Atnedalen

Atneosen

Koppang

Trønnes-Westgaard

Stai-Negaard (dette gjaldt før jordskiftet i Imsdalen, et oppdatert kart er under utarbeiding)

Messelt

Evenstad

Furuseth øst

Krog

Strand-Opphus og Strandsameiet

SEG alle utmarksområder (lav oppløsning)

SEG alle utmarksområder (høy oppløsning)

SEG alle jaktfelter (høy oppløsning)