ELGFÔRINGSPROSJEKTET (2006-2011)

Formål med prosjektet: Undersøke om høsting av elg (jaktuttak) og inntekter knyttet til elg, kan økes ved å forbedre tilgangen til elgfôr, ved følgende delmål:

 

  1. Undersøke hvilke effekter vinterfôring av elg med silo har på elgens kondisjon, reproduksjon og slaktevekt om høsten
  2. Undersøke om manipulering av sommerfôr for elgen kan øke slaktevekter og antall drektige elgkuer
  3. Undersøke det økonomiske potensialet for å produsere mer elg ved å forbedre fôrtilgangen sommer og vinter

 

Les mer om elgforingsprosjektet på hjemmesiden til prosjektet.

 

 

PROSJEKTET ELG – TRAFIKK I STOR-ELVDAL 2000-2004

Prosjektet viste at foring kan redusere påkjørslene med opptil 50 %. Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned her.