Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: LogoStor-Elvdal Grunneierforening

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: IMG_1984_1Stor-Elvdal Grunneierforening (SEG) organiserer 230 grunneiere fordelt på 12 utmarksområder med et areal på 1,3 millioner dekar. SEG jobber først og fremst med forvaltning av hjortevilt og bever. Rettighetshaverne selger egen jakt, mens SEG bidrar med forvaltning og oppsyn. SEG har en person fast ansatt (daglig leder) og leier i tillegg inn flere sesongoppsyn i jakttida.

 

SEG utfører forvaltnings- og oppsynstjenester for Glomma Fiskeforening. Se www.glommafisk.no for mer informasjon om fiskemuligheter og kjøp av fiskekort i Glomma og ca 50 skogs- og fjellvann i Stor-Elvdal kommune.

 

SEG ble stiftet i 1952 og har spesielt innen elgforvaltning vært en foregangsforening i Norge. Rettighetshaverne tok tidlig ansvar for forvaltning av viltartene i egen bygd. De fleste større viltarter bruker store leveområder. God forvaltning krever derfor samarbeid mellom flere rettighetshaver for å dekke en størst mulig del av viltets årsleveområde.

 

I 2010 ble det gjennomført en større endring når det gjelder organisering av foreningen. SEG ble delt i to regioner med følgende utmarksområder:

Region nord: Atnedalen, Atneosen, Trønnes-Westgaard, Koppang, Stai-Negaard og Messelt

Region sør: Mykleby grunneierlag, Evenstad, Krog, Furuseth Øst, Strand-Opphus og Strandsameiet

 

SEG er medeiere i elgforingsprosjektet (2006-2011). Dette er et stort forskningsprosjekt som inkluderer bl.a. GPS-merking av elg, elgforing som vilstellstiltak og nyttekostnadsanalyser for å vurdere økonomien i foring som viltstellstiltak. SEG har tidligere vært med i prosjekt ”Elg-Trafikk” (2000-2004). Dette prosjektet viste at foring bidro til å redusere elgpåkjørslene gjennom Stor-Elvdal med opptil 50 %.

 

Nyheter

 

22.5.13

 

21.9.12

 

 

02.02.12

 

 

TRENINGSSKYTING! Her finner du informasjon om skytedatoer for årets storviltprøve i Stor-Elvdal

Instruks og andre papirer vedrørende elgjakta 2012 finner du her!

 

Elgforingsprosjektet er sluttført. Rapport, GPS-sporingslogger annet om prosjektet finner du på HiHMs hjemmeside