VILLREIN

I Stor-Elvdal kommune finnes det villrein fra to villreinområder: Rondane og Sølnkletten. SEG er delaktig i forvaltning og oppsyn av villrein som tilhører Rondane sør stammen. Villreinen forvaltes av Rondane sør villreinutvalg der SEG er representert gjennom Fampen, Messelt, Krog, Strand-Opphus og Strandsameiet.

 

Mål for vinterstammens størrelse: 2300 dyr innen Rondane sør.

 

Reinen benytter våre områder som kalvingsområde og den påtreffes her først og fremst i sommerhalvåret. Utover høsten trekker reinen normalt nordvestover til sine vinterbeiteområder, som er de siste årene har vært fra nordre del i Øyer til RV 27 i Ringebu og Sollia. Arealbruken er syklisk både i løpet av året og mellom år. Det kan derfor tenkes at villreinen på sikt kommer til å bruke våre områder også vinterstid.

 

Kart over Rondane sør villreinområde med oversikt over jaktfeltgrenser

Sett-rein skjema

 

Nedlasting av aktuelle skjemaer for villreinjegere innen Fampen:

Jaktinstruks Fampen

Overgangsavtale Fampen Messelt Øyer Ringebu Atndalen

Kart - Overgangsavtale Fampen Messelt Øyer Ringebu Atndalen

 

 

Nedlasting av aktuelle skjemaer for villreinjegere innen SEG sør:

Jaktinstruks SEG sør

Kart – SEG med simlefredning

Overgangsavtale SEG Mykleby Åmot Vang Ringsaker

Kart overgangsavtale SEG Mykleby Åmot Vang Ringsaker

Overgangsavtale SEG - Sollia