Beskrivelse: Beskrivelse: Logo

Styret i Stor-Elvdal grunneierforening består siden årsmøtet i 2013 av:

Navn

Telefon

E-post

 

Jens Naas-Bibow

Jens.bibow@gmail.com

Styreleder

Sverre Oscar Øverby

93 22 33 09

sverreo.oeverby@c2i.net

Nestleder

Torunn Messelt

90 52 25 75

To-mess@online.no

Innleid sekretær/Styremedlem

Asgeir Murvold

99 41 34 15

asgeir@mathiesen-atna.no

Fungerende daglig leder/Styremedlem

Ingvald Landet

95 13 76 17

Pb394@msn.com

Styremedlem